City Governance
Djunushaliev Aibek Djanyshbekovich
Mayor Full Information