Джунушалиев Айбек Джанышбекович
  • Туулган күнү:
    06-07-1976

Бишкек шаарынын мэри:
Бишкек шаарынын мэриясынын, түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт жана жетектейт, саясатын жүргүзөт, ошондой эле мамлекеттик аткаруу бийлигинин аймактык бөлүмдөрүнүн ишин координациялайт.
Бишкек шаарынын мэриясынын, аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана чарбалык субъекттеринин жалпы саясатын, аларды координациялоону жана контролдоону түзөт.
Бишкек шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн негизги багыттарын, финансылык-экономикалык жана өнөр жай саясатын, жалпы шаардык жана максаттуу программаларды, Бишкек шаарынын мэриясынын органдарынын иш-чараларын иштеп чыгууну жана жүзөгө ашырууну аныктайт.
Административдик реформанын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу тутумун өнүктүрүүнүн, шаардын башкаруу органдарынын структурасын жана функцияларын жакшыртуу жана оптималдаштыруу аркылуу алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну камсыз кылат.
Жумушчу жыйындарды өткөрөт, Бишкек шаарынын мэриясынын бардык түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрү тарабынан Бишкек шаарынын аймагында милдеттүү түрдө аткарылышы керек болгон буйруктарды жана токтомдорду чыгарат.
Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилигинин ортосунда милдеттердин бөлүштүрүлүшүн бекитет.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктук актыларына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.