Байгончоков Мирланбек Конушбекович
  • Туулган күнү:
    25-09-1974
Билими:

1991-1995 - жылдары - Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети “Финансы жана кредит” адистигин аяктаган.

Мамлекеттик кызматтын III даражадагы мамлекеттик кеңешчиси.

Иш тажрыйбасы:

1995-1999 - жылдары Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казынасынын кассалык операциялар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, башкы адиси;

1999-2000 - жылдары - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Мамлекеттик карыз жана активдер, төлөмдөргө мониторинг жүргүзүү башкармалыгынын жетекчиси;

2000-2001 - жылдары - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Тышкы экономикалык саясат башкармалыгынын экономикалык натыйжалуулугун баалоо бөлүмүнүн жетекчиси;

2001-2004 – жылдары - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Мамлекеттик инвестициялык программа башкармалыгынын финансылык мониторинг бөлүмүнүн жетекчиси;

2004-2006 - жылдары - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Мамлекеттик инвестициялык программа башкармалыгынын жетекчиси;

2006-2007 - жылдары - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Мамлекеттик инвестициялык саясат башкармалыгынын мониторинг бөлүмүнүн жетекчиси;

2007-2009 - жылдары - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Тышкы жардамды жана эл аралык кызматташтыкты координациялоо башкармалыгынын жетекчиси;

2009-2010 - жылдары - Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин Бюджет кызматынын, тышкы экономикалык байланыштар кызматынын эксперт-жетекчиси;

2010 - жылы - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин инвестициялык долбоорлорду пландаштыруу жана ишке ашыруу башкармалыгынын жетекчиси;

2010-2020 - жылдары - Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары;

2021-жылдын сентябрында - Бишкек шаарынын вице-мэри болуп дайындалган.

Бишкек шаарынын экономика жана финансы боюнча биринчи вице-мэри

Бишкек шаарынын финансы-экономикалык чөйрөсүнүн комплексин жетектейт.

Жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышын көзөмөлдөйт.

Шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн программаларын жана стратегияларынын долбоорлорун иштеп чыгууну уюштурат; алардын аткарылышын көзөмөлдөйт, Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын компетенциясынын чегинде мамлекеттик программалардын аткарылышын камсыз кылат.

Төмөнкү маселелерди иреттейт жана башкарат: финансы, салыктар жана жыйымдар, статистика, өнөр жай, ишкердикти колдоо жана өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу, маалыматтык технологияларды өнүктүрүү, муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу, өнүктүрүү фонду, камсыздандыруу төгүмдөрү, миграция жана иш менен камсыз кылуу. калкты, сооданы, кызмат көрсөтүүлөрдү жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону, микрокредиттерди, ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирин талдоо, муниципалдык менчикти жана муниципалдык базарларды укуктук жөнгө салуу жана натыйжалуу пайдалануу, шаардын бюджетинин долбоорун даярдоону камсыз кылат.

Бишкек шаарынын мэриясынын администрациялык райондорунун, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана чарба субъекттеринин, Бишкек шаарынын мэри тарабынан аныкталган социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн, финансылык-экономикалык саясаттын жалпы шаардык жана максаттуу программаларын жетектөөчү тармакты ишке ашыруу боюнча көзөмөлдөйт.

Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек шаардык кеңеши менен өз ара мамилелерин уюштурат жана ишке ашырат, каржы органдары менен өз ара мамиле түзөт.

Өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча тармактык комиссиялардын ишине жетекчилик кылат, семинарларды өткөрөт, белгиленген компетенциянын чегинде токтомдорду жана буйруктарды чыгарат.

Ал өз ишмердүүлүгүндө Бишкек шаарынын мэрине отчет берет.

Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана чарба жүргүзүүчү субъекттеринин жетекчилерин чакырууга жана тапшырмаларды берүүгө укуктуу.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүгү бар.

Бишкек шаарынын мэриясынын Экономика жана инвестициялар башкармалыгы.

Бишкек шаарынын мэриясынын Шаардык чарба башкармалыгы.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрилигине караштуу Бишкек шаардык финансы башкы башкармалыгы.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөмүн көзөмөлдөө башкармалыгы.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик Салык Кызматынын Бишкек шаарындагы райондук башкармалыгы

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик Салык Кызматынын Бишкек шаарындагы ЭЭАнын башкарылышына көзөмөл жүргүзүүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун райондук бөлүмдөрү.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык-кредит фонду.

Бишкек шаардык мамлекеттик статистика башкармалыгы.

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерциялык министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгы.

Бишкек шаарынын мэриясынын Борбордук аппаратынын экономика жана финансы бөлүмү.