Мэриянын аппараты
 • Пресс-служба
  Байланыш номерлери 
 • Социалдык бөлүм
  Байланыш номерлери 0312 62-58-34, 0312 97-91-95 кошумча номери 1014Социалдык бөлүмдүн милдеттери жана функциялары1. Социалдык бөлүм өз компетенциясынын чегинде  Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык саясат маселелери боюнча кызыкчылыктарын &...
 • Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү
  Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмүнүн милдеттери жана  функциялары1. Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү  иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштурууну камсыздайт, Бишкек шаарынын мэриясынын  токтомдорунун жана буйруктарынын ж...
 • Эл аралык кызматташтык бөлүмү
  Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары1. Эл аралык кызматташтык бөлүмү Бишкек шаарынын  мэриясынын эл аралык байланыштар жаатындагы саясатын жүргүзүүнү камсыздайт,  мэриянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн эл аралык мүнөздөгү иш...
 • Ички аудит бөлүмү
  Ички аудит бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары1. Ички аудит бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп  төмөндөгүлөр саналат:- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында ички  аудиттерди жүргүзүү жана башка аудитордук милдеттерди аткаруу, аймактык, &...
 • Коомчулук менен байланыштар боюнча бөлүм
  Коомчулук менен байланыштар боюнча бөлүмдүн милдеттери жана  функциялары1. Төмөндөгүлөр бөлүмдүн милдеттери болуп  саналат:- Бишкек шаарынын мэринин жана мэриясынын  маалыматтык саясатын түзүүгө жана ишке ашырууга катышуу;- Бишкек шаар...
 • Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүм
  Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүмдүн милдеттери жана функциялары1. Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында,  мэриянын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ошондой эле чарба жүргүзүүчү  субъекттеринде макулдашылган бирдиктүү кадр саясаты...
 • Транспорт бөлүмү
  Байланыш номерлери 0312-61-39-34, 0312 97-91-95 кошумча номери 1015Транспорт бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары1. Шаардын жашоо-тиричилик чөйрөсүндө төмөндөгү  маселелерди чечүү боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракеттерин камсыздоо...
 • Турак жай-коммуналдык чарба бөлүмү
  Байланыш номерлери 0312-61-36-38, 0312 97-91-95 кошумча номери 1016Турак жай-коммуналдык чарба бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары1. Турак жай-коммуналдык чарба бөлүмүнүн  милдеттери болуп турак жай-коммуналдык чарба, отун-энергетикалык к...
 • Архитектура жана шаар куруу бөлүмү
  Байланыш номерлери 0312 97-91-95 кошумча номери 1013, 0312-61-36-92Архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн милдеттери жана  функциялары1. Бөлүмдүн милдеттери болуп төмөндөгүлөр  саналат:- Бишкек шаарынын архитектура жана шаар куруу  ...
 • Маалыматтык технологиялар сектору
   Маалыматтык технологиялар секторунун милдеттери жана функциялары1. Сектордун милдети болуп Бишкек шаарынын  мэриясындагы маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү, Бишкек  шаарынын мэриясынын аппаратынын автоматизация кара...
 • Укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү жана коррупцияга каршы чара көрүү бөлүмү
  Байланыш  номери 0312-62-27-04Укук коргоо органдары менен өз ара бирге аракеттенүү жана коррупцияга каршы чара  көрүү бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары1. Укук коргоо органдары менен өз ара бирге  аракеттенүү жана коррупцияга каршы...
 • Уюштуруу бөлүмү
  Байланыш номери 0312-62-58-37  Уюштуруу бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары1. Уюштуруу бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп  төмөндөгүлөр саналат:- Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракетин  уюштурууну камсыздоо.2. Уюштуруу бөлүмү милдетт...
 • Юридикалык бөлүм
  Байланыш номери 0312-61-36-91 Юридикалык бөлүмдүн милдеттери жана функциялары1. Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр  саналат:- мэриянын жана анын кызмат адамдарынын  иш-аракеттеринде мыйзамдуулуктун сакталышын камсыздоо;- мэ...
 • Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү бөлүмү
  Байланыш номерлери 0312 97-91-95 кошумча номери  10200312 61-06-64, 0312 61-06-15Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү бөлүмүнүн милдеттери жана  функциялары1. Бөлүмдүн милдети Бишкек шаарынын жергиликтүү  өз алдынча ба...
 • Экономика, финансы жана муниципалдык менчик бөлүмү
  Байланыш номерлери 0312-61-37-41, 0312 97-91-95  кошумча номери 1012Экономика жана финансы бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары1. Экономика жана финансы бөлүмүнүн милдеттери  болуп төмөндөгүлөр саналат:- Бишкек шаарынын мэриясынын ыйг...