Байланыш номерлери 

0312 62-58-34, 0312 97-91-95 кошумча номери 1014

Социалдык бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

1. Социалдык бөлүм өз компетенциясынын чегинде  Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык саясат маселелери боюнча кызыкчылыктарын  билдирет жана шаардын социалдык-маданий чөйрөсүн өнүктүрүүдө мэрдин ыйгарым  укуктарын ишке ашырууну координациялайт.

2. Социалдык бөлүмдүн негизги  милдеттери:

- республиканын жана Бишкек шаарынын  социалдык-маданий өнүгүү программаларын ишке ашыруу;

- Бишкек шаарынын социалдык-маданий өнүгүү  жаатында мамлекеттик саясатты ишке ашырууну камсыздоо.

3. Жүктөлгөн милдеттерге ылайык социалдык бөлүм  төмөндөгү функцияларды аткарат:

- мектепке чейинки, мектептик билим берүү жана  саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүлөр үчүн шарттарды  түзөт;

- балдардын, өспүрүмдөрдүн жана жаштардын эс  алууларын уюштуруу үчүн шарттарды түзөт;

- жай мезгилинде балдардын жана өспүрүмдөрдүн ден  соолугун чыңдоо боюнча иштерди уюштурат;

- жашы жетпегендер арасында укук бузууларды алдын  алуу боюнча программалардын иш-чарасын иштеп чыгат;

- Бишкек шаарынын мэриясына караштуу Саламаттык  сактоо системасын башкаруу боюнча координациялык комиссиянын ССКБ катчылыгы жана  Бишкек шаарынын мэриясына караштуу Социалдык маанилүү жана өзгөчө кооптуу  жугуштуу оорулар боюнча координациялык комитет аркылуу Бишкек шаарынын  аймагындагы калктын ден соолугун коргоо жана бекемдөө жаатында Кыргыз  Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен биргелешкен иш-аракеттерди  тийиштүү деңгээлде координациялоону камсыздайт;

- даректүү социалдык коргоону уюштуруу максатында  турмуштук оор кырдаалдагы аз камсыздалган үй-бүлөлөрдү аныктайт;

- ДМЧЖларга жеткиликтүү болушу үчүн объекттердин  ылайыктуулугу боюнча шаардык инфраструктураны контролдоону жүзөгө  ашырат;

- Бишкек шаарынын тургундарынын шаардык  маданиятын жогорулатууга багытталган иш-чараларын жүзөгө ашырат;

- элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн  иш-чараларды өткөрөт;

- дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү  үчүн шарттарды камсыздайт;

- социалдык тармактагы: шаардын социалдык  мекемелер тармагын өнүктүрүү, калктын ар түрдүү топтору менен социалдык-тарбия,  дене тарбия, бош убакыттарды өткөрүү ж.б. кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу  максатында Бишкек шаарынын муниципалдык социалдык тапшырыгын түзүү боюнча ишти  уюштурат;

- жарандарды аскердик кызматка чакырууну ишке  ашырууга райондордун чакыруу комиссияларына жардам көрсөтөт жана Бишкек шаарынын  аймактык органдарына өз ара бирге аракеттенүүнү камсыздайт;

- этникалар аралык мамилелерди чыңдоо боюнча  иш-чараларды жүзөгө ашырат;

- билим берүү системасы аркылуу администрациялык  райондор менен бирге өз убагында чара көрүүнү камсыздоо максатында диний билим  берүү мекемелеринин иш-аракеттерине мониторинг жүргүзөт, балдар жана жаштар  арасында алдын-ала иштерди жүргүзөт;

- майрамдык жана маанилүү даталарга байланыштуу  Бишкек шаарынын аймагында мамлекеттик майрамдарды жана жалпы шаардык майрамдарды  өткөрүүгө уюштуруучулук жактан жардам берет жана өткөрөт;

- улуттук маданий уюмдар, илимий-чыгармачылык  биримдиктер, коомдук бирикмелер, өкмөттүк эмес уюмдар жана жалпыга маалымдоо  каражаттары менен социалдык чөйрөдөгү маселелерди чечүү үчүн жарандардын  демилгесин көтөрүү максатында социалдык өнөктөштүк системасын өнүктүрүүгө жана  бекемдөөгө жардам көрсөтөт жана өз ара бирге аракеттенет;

- улгайган адамдарга, балдары бар аялдарга,  зордук-зомбулуктан же катаал мамиледен жабыркагандарга, туруктуу жашаган жайы  жок жактарга социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүү болушун камсыздоо  максатында маселелердин комплексин чечет;

- гендердик саясат боюнча иш-чараларды жүзөгө  ашырат;

- ветеринардык-санитардык жана эпидемияга каршы  иш-чараларды өз убагында уюштурууга жардам көрсөтөт;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.