Байланыш номерлери 

0312 97-91-95 кошумча номери 1013, 0312-61-36-92

Архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн милдеттери жана  функциялары

1. Бөлүмдүн милдеттери болуп төмөндөгүлөр  саналат:

- Бишкек шаарынын архитектура жана шаар куруу  чөйрөсүндөгү милдеттерин ишке ашыруу;

- Бишкек шаарында архитектура, шаар куруу,  инженердик инфраструктура жана жер мамилелери жаатында мамлекеттик саясатты ишке  ашырууну камсыздоо үчүн жетектеген багыттардын программаларын жана пландарын  түзүү жана талдоо.

2. Бөлүмдүн негизги функциялары болуп  төмөндөгүлөр саналат:

- жер участокторун мөөнөттүү жана мөөнөтсүз  пайдаланууга берүүнү координациялоо;

- Бишкек шаарынын Башкы планын ишке ашырууну  координациялоо;

- республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден  каржылануучу имараттарды, курулмаларды, шаардык жолдорду жана көп кабаттуу турак  үйлөрдү капиталдык куруу жана реконструкциялоо, капиталдык ремонттоо жана  реставрациялоо иштерин координациялоону жүзөгө ашыруу;

- шаардын жолдорун курууда, реконструкциялоодо  жана реабилитациялоодо мэриянын макулдашылган бирдиктүү саясатын ишке ашырууну  камсыздоо;

- шаар куруу-архитектуралык иш-аракеттер жаатында  Бишкек шаарынын аймагында бирдиктүү стратегиялык саясатты ишке  ашыруу;

- администрациялык, турак жай-коммуникациялык  багытындагы объекттерди, ошондой эле социалдык-маданий тиричилик объекттерди  капиталдык куруунун жана реконструкциялоонун, капиталдык ремонттоонун жана  реставрациялоонун бардык инфраструктурасын комплекстүү өнүктүрүүнү, бирдиктүү  өнүктүрүү стратегиясын түзүүнү жана ишке ашырууну контролдойт;

- курулуш жаатында тартипти сактоо, сапатын  көзөмөлдөө жана контролдоо маселелеринде бирдиктүү мамлекеттик саясатты  координациялоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды ишке ашырат.