Байланыш номерлери 

0312-61-36-38, 0312 97-91-95 кошумча номери 1016

Турак жай-коммуналдык чарба бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары

1. Турак жай-коммуналдык чарба бөлүмүнүн  милдеттери болуп турак жай-коммуналдык чарба, отун-энергетикалык комплекс,  шаардын  аймагын санитардык тазалоо жана көрктөндүрүү, жашылдандыруу, экология,  катуу тиричилик калдыктарын башкаруу, тышкы жарыктандырууну күтүү, жол  чуңкурларын ремонттоо, Бишкек шаарынын автомобилдик жолдорун реконструкциялоо,  куруу, ремонттоо жана күтүү, шаардын көрүстөндөрүн күтүү жана калкка аза  кызматтарын көрсөтүү чөйрөсүндө мэриянын ыйгарым укуктарын ишке ашырууну  камсыздоо саналат.

2. Бөлүмдүн функциясы:

- шаардык чарбаны башкаруунун натыйжалуу  механизмдерин иштеп чыгуу;

- турак жай-коммуналдык, отун-энергетикалык  комплексин жана шаарды тышкы жарыктандырууну өнүктүрүү стратегиясын иштеп  чыгуу;

- коммуналдык чарбаны, шаардын отун-энергетикалык  комплексин өнүктүрүү, санитардык тазалоо жана шаардын аймагын көрктөндүрүү,  жашылдандыруу, экология, катуу тиричилик калдыктарын иштетүү иш-чараларын,  программасынын болжолун ишке ашыруу;

- жогору турган мамлекеттик органдар тарабынан  белгиленген тапшырмалардын контекстинде тармактык ишканалардын жана жалпы шаар  боюнча кирише бөлүгүн көбөйтүүнү, жоготууларды төмөндөтүүнү, дебитордук  карыздарды кыскартууну контролдоо;

- шаардагы энергетикалык коопсуздукту  камсыздоону, шаарга энергия булактарынын үзгүлтүксүз берилишин, ичүүчү суу,  жылуулук жана башка коммуналдык кызматтар менен камсыздоону  контролдоо;

- Бөлүмдүн компетенциясынын маселелери боюнча  тышкы жана ички инвестицияларды тартуу максатында инвестициялык программаларды  жана долбоорлорду иштеп чыгуу, эл аралык финансы жана техникалык уюмдар жана  алардын техникалык жана экономикалык кызматташуу жаатындагы өкүлчүлүктөрү менен  байланыштарды уюштуруу;

- жол, тротуардык жабдуулардын жана башка  инфраструктуралардын утурумдук ремонтун контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.