Байланыш номерлери 

0312-61-39-34, 0312 97-91-95 кошумча номери 1015

Транспорт бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары

1. Шаардын жашоо-тиричилик чөйрөсүндө төмөндөгү  маселелерди чечүү боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракеттерин камсыздоо  бөлүмдүн негизги милдети болуп саналат:

- Бишкек шаарынын чегинде муниципалдык  транспорттун жүрүшүн жана коомдук транспорттун ишин жөнгө салууну  уюштуруу;

- жол кыймылын жөнгө салуу каражаттарынын (жол  белгилери, светофордук объекттер, жол сызык белгилери) абалын контролдоо,  алардын өнүгүшү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- шаардын лифт чарбасынын иштешин  уюштуруу;

- өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга жана жоюуга,  Жарандык коргонууну киргизүү үчүн зарыл болгон күчтөрдү жана каражаттарды  даярдоого жана аларды даярдыкта күтүүгө жардам көрсөтүү;

- шаардык транспорт, лифт чарбасы, ошондой эле  жарандык коргонуу (жаратылыш жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды  алдын алуу жана жоюу) чөйрөсүндөгү шаардык саясаттын негизги багыттарын иштеп  чыгууну, талдоону жана камсыздоону уюштуруу;

- жол-транспорттук комплекстин иши жана аны  өнүктүрүү, жол кыймылы коопсуздугун, Жарандык коргонуу жана өрт коопсуздугун  камсыздоо чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын бөлүмдөрү менен өз  ара аракеттенүүнү камсыздоо.

2. Жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн бөлүм  төмөндөгү функцияларды жүзөгө ашырат:

- шаардын транспорт, жол кыймылын жөнгө салуу  жана жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо системасын өнүктүрүү, лифт чарбасы жана  бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү башка багыттарды өнүктүрүү чөйрөсүндө  концепцияларды, стратегияларды жана тармактык программаларды иштеп чыгат жана  алардын аткарылышын уюштурат;

- тийиштүү шаардык кызматтардын жана ыйгарым  укуктуу мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмдөрүнүн катышуусу менен калкты  транспорттук тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, жол кыймылы коопсуздугун  жогорулатуу, калктын Жарандык коргонуу күчүнүн жана каражатынын даярдыгын  камсыздоо боюнча биргелешкен иш-чараларды иштеп чыгат, алардын ишке ашырылышын  контролдойт.

Төмөндөгүлөргө катышат:

- коомдук шаардык транспорттун каттамдарын  бөлүштүрүү боюнча шаардык комиссиянын ишин уюштурууга;

- коомдук; транспорт маселелери боюнча туруктуу  иш алып барган комиссиянын ишине;

- светофордук объекттердин ишине, жол  белгилеринин жана жол сызык белгилеринин абалына мониторинг жүргүзөт;

- жол кыймылы коопсуздугу чөйрөсүндөгү ыйгарым  укуктуу органдын бөлүмдөрү менен бирге көчө-жол тармактарынын абалына жыл сайын  текшерүү жүргүзүүнү, белгиленген укук бузууларды жана кемчиликтерди жоюуну  контролдоону уюштурат;

- Жарандык коргонуу комиссиясынын жана  эвакуациялык комиссиянын ишин уюштурат, тийиштүү документация  жүргүзөт;

- суу ташкындарына, селге каршы жана жээкти  бекемдөөчү иш-чараларды, Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды өткөрүү боюнча ар  жылдык пландын түзүлүшүн уюштурат;

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер  боюнча аналитикалык, маалыматтык, маалымдама жана башка материалдарды  даярдайт;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.