Белгиленгендей, канализациялык коллектор Аул көчөсүнүн Хвойная көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейин өтмөкчү. Коллекторду куруу иштери схемма боюнча өткөрүлүп, транспорт кыймылы 2015-жылдын 8-февралына чейин токтотулат.
Курулуш  2011-жылдын №12-95 “Аул көчөсүнүн Хвойный көчөсүнөн Ибраимов көчөсүнө чейин канализациялык коллектор куруу” тиешелүү келишими боюнча иштөөдө.