Алардын катталганы-68, аткарылганы – 57, бул көрсөткүч 83% түзөт.
Кайрылуулардын көпчүлүгүн шаардагы санитардык тазалык жана  шаарды көрктөндүрүү,  ошондой эле, электр энергиясы менен камсыздоо жана жылуулук берүү маселелери түзөт.