Алардын катталган – 46, аткарылганы – 35, бул көрсөткүч 76% түзөт.
Кайрылуулардын көпчүлүгүн шаардагы санитардык тазалык жана  шаарды көрктөндүрүү,  ошондой эле, электр энергиясы менен камсыздоо жана жылуулук берүү маселелери түзөт.