Акция коомду балдарга карата ырайымыз мамиле жана зордук-зомбулук көйгөйүнө көңүл бурдуруу максатында өткөрүлдү.


Бардык катышуучулардын колдоруна ачык асманды жана эркиндикти чагылдырган көк ленталарды алган.


“Уруп согуу менен балдарды тарбиялай албарыбыздын ар бир адам түшүнүүсү абзел. Мындай иш-чараларды уюштуруу менен ар бир адамга маалыматтын жетишин каалайбыз. Бүгүн биз балдардын жылмайуусун кайтарып бергибиз келет”,-деп белгиледи акциянын катышуучусу.


Аталган акция Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониянын алдында өткөрүлдү.