Алардын катталганы – 87, аткарылганы – 29, бул көрсөткүч 33,3 % түзөт.


Кайрылуулардын көпчүлүгү коомдук транспорт, электр энергиясы менен камсыз кылуу, шаардын санитардык тазалыгы жана көрктөндүрүү маселелери түзөт.