Ошондой эле, «Тазалык» МИ таштандыларды чыгаруу келишими түзүлгөн эмес. Санитардык нормаларды жана калааны көрктөндүрүү эрежелери сакталбаган.


Текшерүүнүн жыйынтыгында СЭИ инспекторлору тарабынан  Шамурзаева Г. Атына проткол түзүлүп, райондук административдик комиссиянын кароосуна жиберилди.