Алардын катталганы – 269 кайрылуу, аткарылганы – 167, бул көрсөткүч 62,0% түзөт.


Кайрылуулардын көпчүлүгү электр энергиясы менен камсыз кылуу, жашылдандыруу, ошондой эле, жарыктандырууну жана коомдук транспорту жакшыртуу маселелери түзөт.