Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан №805,  2006-жылдын 21-ноябрында бектилиген Бишкек шаарынын 2025-жылга чейинки Генералдык планы

Скачать