15 оргума күн сайын 10.00 дон 22.00 го чейин технологиялык тыныгуулар менен иштейт.


Жаш Гвардия бульварындагы баатырлар алееясында жана Каражыгач токоюндагы оргумалар  майрамдарда жана маанилүү иш-чараларды өткөрүүдө жандырылат.


Муниципалдык оргумалардын иш графиги тиркелет.

График