Биринчи октябрдан тарта Бишкектеги баардыкмугалимдердин айлык акысы 30 пайызга жогорулады.Алардын иштажрыйбасына, билимине жана сааттарынын санына жараша бардык болгон кошумча төлөөлөрдү сактоо менен орточо 3000- 4500 сомго чейин кѳбѳйтүлдү.

Жогорку билимдүү башталгыч класстардагыадистин эмгек акысы буга чейин 17 миң 533 сомду түзсѳ, бардык кошумча төлөмдөр, жогорулагандан кийин 22 миң 506 сом болот.

Ошентипэмгек акынынкөбөйүү жагына айырмасы 4 миң 973 сомду түзөт.Беш жылга чейин иштеген, бакалавр даражасы бар мугалимдер үчүн эмгек акы 3325 сомго көбөйүп, эми айына 15 миң 381 сомду түздү.

Жогорку билими (магистр) жана 15 жылдан ашык иштажрыйбасыбар мугалимге эмгек акы 4592 сомго жогорулайт, эми айына20 миң 901 сомду түзөт.

Жогорку билими жана 15 жылдан ашык эмгектажрыйбасыбар мугалим-адиске эмгек акыны жогорулатууга чейин эмгек акыны эсептөө 14778 сом суммасын түзгөн,эмгек акыны кошуп эсептөө жогорулатылгандан кийин 18миң 921 сомду түздү.

Сѳз,Болон системасын киргизгенге чейин билим алып жатышкан педагогдор жөнүндө болуп жатат, башкача айтканда ЖОЖдордо окутуунун ченемдик мөөнөтү анда 5 жылды түзгөн.Суммардык үстөк болжол менен 4143 сомдун чектеринде болот.

Эмгек акынын жогорулашына байланыштуу орто жана жогорку мектептин мугалимдери үчүн окуу саатынын (5тен 11-класска чейинки) наркы төмөндөгүдөй көбөйтүлөт:

-орто кесиптик педагогикалык билими бар адамдар үчүн-бир сабак үчүн60тан 78 сомго чейин

– бакалавр квалификациясын ыйгаруу менен жогорку педагогикалык билими бар адамдар үчүн -бир сабакка67,5 тен 87,8 сомго чейин

– жогорку педагогикалык билими бар адамдар үчүн-адистин же магистрдин квалификациясын ыйгаруу менен -бир сабакка75 тен 97,5 сомго чейин.

Эмгек акы төлөө техникалык жана кенже тейлөөчү кенже персонал үчүн белгиленген токтом менен КР өкмөтүнүн кызматтык маяналарын бекитүү Жөнүндө "техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдарды кошпогондо," социалдык чөйрөдө эмгектенген" 2011-жылдын 23-августунда 489 орун мурдагы бойдон калат.


Бишкек-сүйүктүү шаарыбыз!