Майрамдын урааны: «Бишкек-түрдүү мүмкүнчүлүктөрдүн шаары!»