Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-сентябрындагы  №504- токтому менен бекитилген Ченемдик укуктук актылардын ишкердиктин субъекттеринин ишин жөнгө салуучу таасирин талдоо методикасынын 46-беренесине ылайык, “Аналитикалык жазуу жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлору мыйзамдардын талаптарына ылайык өткөрүлүп жаткан коомдук талкуулоо үчүн иштеп чыгуучу органдын расмий сайтына жайгаштырылган. Талкуу учурунда келип түшкөн сунуштар Реестрге киргизилет, ал ошондой эле иштеп чыгуучу органдын расмий сайтында жайгаштырылат.

Урматтуу шаардыктар! Долбоорду талкуулоонун жүрүшүндө биз 100гө жакын сунуштарды алдык, алар сѳзсүз түрдѳ эске алынат. Сунуштардын реестри бул жерде:Реестр предложений.docx

30-апрелде аналитикалык кат жана укуктук ченемдик укуктук актылардын долбоору Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине макулдашууга жөнөтүлдү.