№71 орто мектептин  базасында химия жана биология мугалимдеринин билим берүү потенциалы жана педагогикалык чеберчиликти долбоорлоо жолдору каралган жаш химия жана биология мугалимдери үчүн семинар болуп өттү.

Семинардын ишине борбор калаадагы мектептердин химия жана биология боюнча 59 жаш мугалими катышты.

Семинардын максаты - башталгыч педагогдун кесиптик компетенттүүлүгүн натыйжалуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, анда жогорку кесиптик идеалдарды, методикалык көндүмдөрдү, дайыма өзүн-өзү өнүктүрүүгө жана өзүн-өзү өркүндөтүүгө муктаждыкты калыптандыруу болуп саналат.