Бишкек шаарынын мэриясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү
  • Дарек:Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү-17
  • E-mail:mamtil@meria.kg
  • Телефон:0312 514417

Бишкек шаарынын мэриясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн бирдиктүү саясатын калыптандырууну жүзөгө ашырат