Бишкек шаарынын мэриясынын Корктондурууну жана жер пайдаланууну контролдоо боюнча муниципалдык инспекциясы