Бишкек шаарынын мэриясынын Шаар куруу жана архитектура департаменти
  • Дарек:720033 г. Бишкек, ул. Карасаева, 41
  • E-mail:gradostroi@meria.kg
  • Телефон:(312) 44-27-11, 44-22-46

«Бишкек шаарынын мэриясынын Шаар куруу жана архитектура департаменти» муниципалдык мекемеси (мындан ары - Департамент) ыкчам башкаруу укугуна негизделген, мекеменин уюштуруучулук-укуктук формасында иш алып барган юридикалык жак болуп саналат.