Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдаланууну контролдоо боюнча муниципалдык инспекциясы