Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы
  • Дарек:Бишкек шары Тунгуч-2 кичи району, үй. №57
  • E-mail:uzs@meria.kg
  • Телефон:0312 97 51 22 (кабылдама) 0312 97 51 23 (жалпы бѳлүм)

Бишкек шаарында муниципалдык жеке менчикте жайгашкан имараттарды жана жерлерди колдонуу чѳйрѳсүн кѳзѳмѳлдѳйт