Бишкек шаарынын мэриясынын Коомдук-мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы
  • Дарек:Москва көчөсү,188
  • E-mail:oguks@meria.kg
  • Телефон:Кабылдама:35-30-11, факс 35-30-11,

Бишкек шаарынын мэриясынын Коомдук-мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы (КМККБ), шаардын инженердик коммуникацияларын жана жолдорун,  Бишкек шаарына караштуу жаӊы  конуштардын социалдык маданий тиричилик объектилерин долбоорлоо жана куруу  жаатында тапшырыкчынын жана техникалык көзөмөлдүн иш-милдеттерин аткаруу жолу менен жаӊы конуштардын инфратүзүмүнүнүн өнүгүүсүн жүзөөгө ашыруу боюнча иш алып барат.