Бишкек шаарынын мэриясынын Турак жай-коммуналдык чарба башкармалыгы
  • Дарек:Байтик Баатыр көчөсү 17
  • E-mail:dgh@meria.kg
  • Телефон:тел. 0312 51-18-61, ф. 0312 51-18-61

Башкармалыктын ишинин максаты Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын турак жай-коммуналдык чарба (мындан ары – ТЖКЧ) чөйрөсүндөгү саясатын ишке ашыруу жана пландарын, программаларын аткаруу болуп саналат.