Бишкек шаарынын Саламаттыкты сактоо департаменти
  • Дарек:Манас проспекти, 12
  • E-mail:gorzdrav@meria.kg
  • Телефон:0312 31-87-80

Саламаттык сактооДепартаментинин жогорку башкаруу органы болуп Бишкек шаарынын мэриясы саналат, ал мыйзамга ылайык Департаментти түзүүгө, Департамент жөнүндө Жобону бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө, Департаментти жоюуга жана кайра уюштурууга, Департаменттин штаттык ыраатын, түзүмүн бекитүүгө, Департаменттин директорун жана директорунун орун басарын кызмат ордуна дайындоого жана  бошотууга байланышкан маселелерди чечет.