«Бишкек токтомолору жана унаа туруктары» Муниципалдык ишканасы
  • Дарек:Элебаев көч., 7
  • E-mail:parkovki@meria.kg
  • Тел:+996 (312) 59-22-71

«Бишкек токтомолору жана унаа туруктары» Муниципалдык ишканасы, Бишкек шаарынын мэриясынын 2019 жылдын 22.01 №4 токтому менен тузулгөн.

Ишкана Бишкек шаарынын муниципалдык аймагында жайгашкан акы төлөнүүчү токтомолорду жана унаа туруктарды түзүү, күтүү жана иштешин камсыздоо жолу менен, анын ичинде жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу менен токтотмо жана унаа турук мейкиндиктерин өнуктуруу боюнча иш-аракеттерди жузөгө ашырат.